lotnisko wylotu: 

Delhi

lotnisko przylotu: 

Koczin

data: 

sobota, luty 11, 2017

linia lotnicza: 

IndiGo