lotnisko wylotu: 

Bangkok

lotnisko przylotu: 

Maskat

data: 

sobota, Listopad 25, 2017

linia lotnicza: 

Emirates

samolot: 

Boeing 777